آنژویوگرافی و آنژیوپلاستی عروق قلبی

آنژویوگرافی قلب در واقع بهترین روش تشخیص جهت بررسی عروق قلبی است و از پرتو ایکس جهت تشخیص استفاده می شود و در آن تعداد عروق قلب و تنگی دارند محل میزان انسداد مشخص می شود . قبلا این روش از ناحیه کشاله ران انجام می شود این روش هم سخت تر برای بیمار است و هم امکان عوارض مهم وجود دارد ، اخیرا با انجام آنژوگرافی از طریق دست راحتی بسیار بیشتر برای بیمار وجود دارد و میزان عوارض نیز بسیار کاهش می یابد .

آنژویوگرافی و آنژیوپلاستی عروق قلبی

در واقع اصلی ترین و بهترین راه بررسی شریانهای قلبی است ، به وسیله یک لوله نازک که کانتر نام دارد ماده رنگی حاجب تزریق می شود و عروق قلبی به طور کامل دیده می شود . از مزیت های آنژوگرافی نسبت به سایر روش ها تشخیص این است در صورتی که تنگی قابل ملاحظه دیده شود امکان باز کردن رگ توسط آنژیوپلاستی و (بالون ، فنر ) وجود دارد و تشخیص و درمان قطعی در یک جلسه انجام می شود و اگر لازم باشد در جلسات بعدی عروق دیگر هم باز می شوند و در صورتی که تنگی مهمی وجود نداشته باشد بیمار همان روز قابل ترخیص است .

با توجه به این که دکتر سیدی فوق تخصص در زمینه آنژیوگرافی از آنژیوپلاستی دارند امکان اینکه بعد از آنژیوگرافی نیاز به آنژیوپلاستی و باز کردن رگ وجود داشته باشد برای ایشان کاملا میسر است و از طریق دست تنگی های مهم توسط ایشان به طور کامل باز می شود .

ضمنا امکان درمان بعضی از نا هنجاری های مادر زادی قلبی توسط وسایل مخصوص از طریق بسته بدون نیاز به جراحی قلب باز نیز توسط ایشان امکان پذیر است .

فهرست