هولتر ریتم قلب

هولتر یک دستگاه کوچک و قابل حمل است ، این دستگاه کارکرد الکتریکی قلب را بر اساس زمانی برای دستگاه تعریف می شود ثبت می کند و معمولا بین 24 تا 72 ساعت بر اساس نظر پزشک است  این دستگاه این امکان را می دهد ، در حین فعالیت های عادی و روزمره ضربان قلب ثبت می شود و بعد از جدا کردن دستگاه از بیمار توسط پزشک این ضربان ها ثبت شده و به طور کامل آنالیز می شود و در صورتی که اختلالی در ضربان قلب شامل ضربان های نابجای دهلیزی ، بطنی ، کاهش یا افزایش ضربانات قلبی ، انواع آریتمی و بلوک های قلبی موجود باشد تشخیص و درمان به موقع انجام می شود .

در کلینیک قلب دکتر سیدی دستگاه هولتر ریتم با سبک ترین و کوچک ترین سایز وجود در کشور وجود دارد و اصلا اختلالی در انجام فعالیت های روزمره ایجاد نمی کند و امکان تشخیص بالا در کمترین زمان امکان پذیر است .

فهرست